امروز 5 مهر 1401

ساعت 8:48

کابل‌ مفتول آلومینیوم

قیمت : 0 ریال

کابل از به هم تابانده شدن چند رشته سیم تشکیل می شود. از این رو واژه مفتول به معنی تابانده شده است که اولین کابل تولید شده کابل مفتول بوده. نام دیگر کابل مفتول کابل سخت است این نام به علت اینکه قابلیت انعطاف پذیری ندارد روی آن گذاشته شده است. 

مزیت کابل های مفتولی فرم پذیری مناسب و عیب آن نیز اثر پوسته ای این نوع کابل های مفتولی است.

 

کابل مفتول آلومینیوم مناسب است زیرا:

وزن آلومینیوم نسبت به مس ۵۰ درصد کمتر است. این امر نتایجی همچون آسان تر بودن نصب آن در ساختمان را در پی خواهد داشت، یعنی مواردی چون خمش و کشیدن کابل، شکل دهی کابل در محیط های تنگ و غیره در صورت به کارگیری کابل آلومینیومی آسان تر است.
مسئلة قیمت نیز به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای این واقعیت است که چرا هادی های نسل اخیر آلومینیومی دارای شرایط مناسبی برای عرضه می باشند.

 

قیمت انواع کابل‌های آلومینیوم

 
سایز قیمت بر حسب ریال
۲۵*۱ 126،250
۳۵*۱ 163،750
۵۰*۱ 213،750
۷۰*۱ 262،500
۹۵*۱ 387،500
۱۲۰*۱ 476،875
۱۵۰*۱ 562،500
۱۸۵*۱ 688،750
۲۴۰*۱ 862،500
۳۰۰*۱ 1،068،750
۱۰*۲ 162،500
۱۶*۲ 228،750
۲۵*۲ 320،000
۳۵*۲ 412،500
۲۵+۱۶*۳ 471،250
۳۵+۱۶*۳ 597،500
۵۰+۲۵*۳ 690،000
۷۰+۳۵*۳ 937،500
۹۵+۵۰*۳ 1،233،750
۱۲۰+۷۰*۳ 1،562،500
۱۵۰+۷۰*۳ 1،943،750
۱۰*۴ 241،250
۱۶*۴ 353،750
۲۵*۴ 510،000
۱۶*۵ 472،500
۲۵*۵ 638،750